Legislative Crossover Deadlines


State House/Assembly Crossover Senate Crossover
Alabama 26th legislative day (however, unanimous vote required after 24th legislative day) 26th legislative day (however, unanimous vote required after 24th legislative day)
Alaska N/A N/A
Arizona NONE NONE
Arkansas N/A N/A
California 06/05/15 06/05/15
Colorado 2/25/2015 2/25/2015
Connecticut N/A N/A
Delaware N/A N/A
District of Columbia N/A N/A
Florida NONE NONE
Georgia 30th day of session 30th day of session
Guam N/A N/A
Hawaii 04/27/15 04/27/15
Idaho N/A N/A
Illinois 04/11/15 04/25/15
Indiana 02/25/15 02/25/15
Iowa 04/03/15 04/03/15
Kansas 02/27/15 02/27/15
Kentucky 03/09/15 03/09/15
Louisiana 06/08/15 06/08/15
Maine N/A N/A
Maryland 03/23/15 03/23/15
Massachusetts N/A N/A
Michigan N/A N/A
Minnesota N/A N/A
Mississippi 02/13/15 02/13/15
Missouri N/A N/A
Montana 02/26/15 02/26/15
Nebraska N/A N/A
Nevada 04/21/15 04/21/15
New Hampshire 03/26/15 03/26/15
New Jersey N/A N/A
New Mexico N/A N/A
New York N/A N/A
North Carolina N/A N/A
North Dakota 02/27/15 02/27/15
Ohio N/A N/A
Oklahoma 03/12/15 03/12/15
Oregon N/A N/A
Pennsylvania N/A N/A
Puerto Rico
Rhode Island NONE NONE
South Carolina 05/01/15 05/01/15
South Dakota 02/25/15 02/25/15
Tennessee N/A N/A
Texas 05/12/15 05/12/15
United States N/A N/A
US Virgin Islands N/A N/A
Utah 03/09/15 03/09/15
Vermont N/A N/A
Virginia 02/10/15 02/10/15
Washington 03/11/15 03/11/15
West Virginia 03/04/15 03/04/15
Wisconsin N/A N/A
Wyoming 22nd legislative day 22nd legislative day