Legislative Crossover Deadlines


State House/Assembly Crossover Senate Crossover
Alabama 26th legislative day (however, unanimous vote required after 24th legislative day) 26th legislative day (however, unanimous vote required after 24th legislative day)
Alaska N/A N/A
Arizona TBD TBD
Arkansas N/A N/A
California 05/30/14 05/30/14
Colorado 02/26/14 02/16/14
Connecticut N/A N/A
Delaware N/A N/A
District of Columbia N/A N/A
Florida NONE NONE
Georgia 30th day of session 30th day of session
Guam N/A N/A
Hawaii 04/21/14 04/21/14
Idaho N/A N/A
Illinois 04/11/14 04/11/14
Indiana 02/03/14 02/05/14
Iowa 02/28/14 02/28/14
Kansas 02/28/14 02/28/14
Kentucky N/A N/A
Louisiana 05/30/13 05/30/13
Maine N/A N/A
Maryland 03/17/14 03/17/14
Massachusetts N/A N/A
Michigan N/A N/A
Minnesota N/A N/A
Mississippi 02/28/14 02/28/14
Missouri N/A N/A
Montana 02/27/13 02/27/13
Nebraska N/A N/A
Nevada 04/23/13 04/23/13
New Hampshire 03/27/14 03/27/14
New Jersey N/A N/A
New Mexico N/A N/A
New York N/A N/A
North Carolina TBD TBD
North Dakota 03/13/13 03/13/13
Ohio N/A N/A
Oklahoma 03/13/14 03/13/14
Oregon N/A N/A
Pennsylvania N/A N/A
Puerto Rico N/A N/A
Rhode Island TBD TBD
South Carolina N/A N/A
South Dakota 02/25/14 02/25/14
Tennessee N/A N/A
Texas 05/26/13 05/26/13
United States N/A N/A
US Virgin Islands N/A N/A
Utah 03/10/14 03/10/14
Vermont N/A N/A
Virginia 02/11/14 02/11/14
Washington 02/18/14 02/18/14
West Virginia 50th legislative day 50th legislative day
Wisconsin N/A N/A
Wyoming 22nd legislative day 22nd legislative day